ادبیات

سخنان آموزنده توماس کارلایل

سخنان آموزنده توماس کارلایل

 

کارهایی که در گذشته کرده‌ایم ما را مانند سایه تعقیب می‌کنند و نسبت به نوع آن‌ها ما را به سوی بدی یا خوشی می‌کشند. توماس کارلایل

 

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

 

بزرگی مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشکار می شود. توماس کارلایل

 

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

 

اگر ندانید که به کجا می روید، هر راهی شما را با خود خواهد برد. توماس کارلایل

 

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

 

بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیم.توماس کارلایل

 

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

 

تاریخ، سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است. توماس کارلایل

 

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

 

انسان، حیوان ابزارمند است.  توماس کارلایل

 

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

 

آرزوهای مثبت، “نیک بختی” و آرزوهای منفی، “سنگدلی” است.توماس کارلایل

 

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

 

تجربه بهترین درس است، هر چند که دستمزد آن گران باشد. توماس کارلایل

 

******** سخنان زیبا و آموزنده ******** 

 

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد. توماس کارلایل

 

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

 

برای آنکه در زندگی دچار لغزش نشوی، همواره قلب خود را پاک نگاه دار. توماس کارلایل

 

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

 

اخلاق، مهمترین درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد. توماس کارلایل

 

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

 

ویژگی های هرکس مربوط به خوبیها و بدیهای اخلاقی دوستان او است.توماس کارلایل

 

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

 

هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه بهره ببریم که از نیروی بصری استفاده می کنیم، هر کاری انجام پذیر است.توماس کارلایل

 

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

 

بشر، حیوان به کار برنده ابزار است. در هیچ نقطه ای او را بدون ابزار نمی توان یافت. با نداشتن ابزار در حکم هیچ است و با داشتن آن، همه چیز.توماس کارلایل

 

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

 

وظیفه و کار ما این نیست که دلواپس فاصله های دور و مبهم و ناشناخته ای که در پشت ابر و تاریکی پنهان شده اند باشیم، بلکه باید وقت خود را صرف آن چیزهایی بکنیم که در دسترس ما قرار گرفته اند.توماس کارلایل

 

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

 

سرنوشت خود را با اندیشه ها تعیین کنید.توماس کارلایل

 

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

 

ای بشر گرچه خلق شده ای، برخیز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتی.  توماس کارلایل

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن