سایت سرگرمی پت و مت|اخبار داغ حوادث

نحوه ی دریافت وجه دختر و پسر از طریق عابربانک

مهدی
۲۸ دی ۱۳۹۰
صفر نظر
 • پسرها
  ۱- با ماشین میرن به بانک، پارک میکنن، میرن دم دستگاه عابر بانک.
  ۲- کارت رو داخل دستگاه میذارن.
  ۳- کد رمز رو میزنن، مبلغ درخواستی رو وارد میکنن.
  ۴- پول و کارت رو میگیرن و میرن.

  دخترها:

  ۱- با ماشین میرن دم بانک.
  ۲- در آینه آرایششون رو چک میکنن.
  ۳- به خودشون عطر میزنن.
  ۴- احتمالاً موهاشون رو هم چک میکنن.
  ۵- در پارک کردن ماشین مشکل پیدا میکنن.
  ۶- در پارک کردن ماشین خیلی مشکل پیدا میکنن.
  ۷- بلاخره ماشین رو پارک میکنن
  ۸- توی کیفشون دنبال کارتشون میگردن.
  ۹- کارت رو داخل دستگاه میذارن، کارت توسط ماشین پذیرفته نمیشه.
  ۱۰- کارت تلفن رو میندازن توی کیفشون.
  ۱۱- دنبال کارت عابربانکشون میگردن.
  ۱۲- کارت رو وارد دستگاه میکنن
  ۱۳- توی کیفشون دنبال تیکه کاغذی که کد رمز رو روش یاداشت کردن میگردن.
  ۱۴- کد رمز رو وارد میکنن.
  ۱۵- ۲دقیقه قسمت راهنمای دستگاه رو میخونن
  ۱۶- کنسل میکنن.
  ۱۷- دوباره کد رمز رو میزنن.
  ۱۸- کنسل میکنن.
  ۱۹- دوست پسرشون رو صدا میزنن که کد صحیح رو براشون وارد کنه.
  ۲۰- مبلغ درخواستی رو میزنن.
  ۲۱- دستگاه ارور (خطا) میده.
  ۲۲- مبلغ بیشتری رو درخواست میکنن.
  ۲۳- دستگاه ارور (خطا) میده.
  ۲۴- بیشترین مبلغ ممکن در خواست میکنن.
  ۲۵- انگشتاشون رو برای شانس رو هم میذارن.
  ۲۶- پول رو میگیرن.
  ۲۷- برمیگردن به ماشین.
  ۲۸- آرایششون رو توی آینه عقب چک میکنن.
  ۲۹- توی کیفشون دنبال سویچ ماشین میگردن.
  ۳۰- استارت میزنن.
  ۳۱- پنجاه متر میرن جلو.
  ۳۲- ماشین رو نگه میدارن.
  ۳۳- دوباره برمیگردن جلوی بانک.
  ۳۴- از ماشین پیاده میشن
  ۳۵- کارتشون رو از دستگاه عابر بانک بر میدارن. (حواس نمیذاره برای آدم)
  ۳۶- سوار ماشین میشن.
  ۳۷- کارت رو پرت میکنن روی صندلی کنار راننده
  ۳۸- آرایششون رو توی آینه چک میکنن.
  ۳۹- احتمالاً یه نگاهی هم به موهاشون میندازن.
  ۴۰- میندازن توی خیابون اشتباه.
  ۴۱- برمیگردن.
  ۴۲- میندازن توی خیابون درست.
  ۴۳- پنج کیلومتر میرن جلو.
  ۴۴- ترمز دستی رو آزاد میکنن (میگم چرا انقدر یواش میره) 😛

  برچسب ها :