چه خبر؟

سقط جنین

با سلام دیه سقط جنینی که جنین در ماه اول یا دوم باشد چقدر است و چگونه باید پرداخت شود ؟

دیه سقط جنین به این صورت است

دیه نطفه ۲۰ دینار

دیه علقه ۴۰

دینار دیه ضمه ۶۰

دیه جنینی که به صورت استخوان درآمده ۸۰ دینار

۴ دیه جنینی که کامل شده ولی هنوز به دنیا نیامده است ۱۰۰ دینار

میباشدهمچنین در مراحل فوق هیچ فرقی میان دختر یا پسر بودن

جنین وجود نخواهد داشت و دیه

هردو به این صورتی است که گفتیم

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن