چه خبر؟

پیروزی در انتخابات چه تعداد رای می‌خواهد؟

در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۵۰,۴۸۳,۱۹۲ واجد شرایط رای دادن هستند.

سید صادق روحانی: طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری، نامزدی در دور اول انتخابات پیروز خواهد شد که نصف به اضافه یک رای از مجموع آرا ماخوذه را به خود اختصاص داده باشد. بنابراین و با توجه به تعداد واجدین شرایط رای دادن اگر فردی در دور اول انتخابات بتواند ۲۵،۲۴۱،۵۹۷ رای را به خود اختصاص بدهد قطعا پیروز انتخابات است. اما تجربه نشان داده است که هیچگاه همه افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت نمی‌کنند.
طبق آمار بیشترین درصد مشارکت مربوط به دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری با ۸۵ درصد بوده است. در جدول حاضر درصد مشارکت در ۱۰ دوره پیشین ریاست جمهوری آورده شده است و با فرض برابری مشارکت در انتخابات پیش رو با هر دوره، میزان رایی که نامزد‌ها برای پیروزی در دور اول به آن نیاز دارند محاسبه شده است.
همچنین در آخر ردیف، میانگین مشارکت در ده دوره پیشین محاسبه شده است و یک بار هم میزان رای مورد نیاز در صورت برابری مشارکت با میانگین محاسبه شده است.

دور انتخابات

درصد مشارکت

میزان رای مورد نیاز برای پیروزی با فرض مشارکت برابر با این دوره

اول

۶۸

۱۷٫۱۲۸٫۹۴۸

دوم

۶۴

۱۶٫۲۱۵٫۲۰۲

سوم

۷۴

۱۸٫۷۴۴٫۴۱۰

چهارم

۵۵

۱۳٫۸۲۷٫۳۴۷

پنجم

۵۵

۱۳٫۷۷۹٫۳۸۸

ششم

۵۱

۱۲٫۷۸۷٫۳۹۳

هفتم

۸۰

۲۰٫۱۷۳٫۰۸۴

هشتم

۶۸

۱۷٫۱۰۶٫۲۳۰

نهم( دور اول)

۶۳

۱۵٫۸۱۶٫۳۸۵

نهم( دور دوم)

۶۰

۱۵٫۰۹۹٫۵۲۳

دهم

۸۵

۲۱٫۴۵۵٫۳۵۷

میانگین ادوار

۶۶

۱۶٫۵۵۵٫۹۶۳

* درصد میزان مشارکت در هر دوره گرد شده است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن