چه خبر؟

احتمال قطع یارانه نقدی از دی ماه.

علام کسری هشت هزار میلیارد تومانی بودجه برای تامین یارانه نقدی و احتمال قطع یارانه نقدی از دی ماه.

کسری بودجه هشت هزار میلیارد تومانی دولت در پرداخت یارانه های نقدی طی نه ماهه گذشته از سوی موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در حالی منتشر شد که بسیاری از نمایندگان مجلس همزمان با تدوین بودجه سال ۹۰ (و به رغم اصرار دولت در افزایش رقم یارانه نقدی) پیش بینی این کسر بودجه را کرده بودند.
محمدرضا تابش در مصاحبه ای در اسفند ماه سال گذشته با خبرگزاری ایلنا پیش بینی کسری هشت هزار میلیارد تومان دولت برای پرداخت یارانه نقدی را نخستین بار مطرح کرده بود.
وی در آن تاریخ با مقایسه بین درآمد حاصل از فروش حامل های انرژی و رقم پیش بینی شده در بودجه این پیش بینی را مطرح کرده بود، اما نکته جالب اینجاست که گزارش ثروتی از وضعیت پرداخت یارانه این میزان کسری را از آذر سال ۸۹ محاسبه کرده است، در گزارش این عضو کمیسیون انرژی عنوان شده است که دولت از آذرماه سال ۸۹ تا پایان شهریور ماه سال ۹۰ مجموع درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ۹ ماه شامل ۶ ماه اول امسال و سه ماه آخر سال ۸۹ حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که در این مدت پرداختی یارانه نقدی به مردم ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است و به این ترتیب می توان گفت دولت در عمل سه ماه زود تر از موعدی که باید با کسری بودجه مواجه شده است و برای پوشش این کسری بودجه طی ماه های پاییز مجبور به استفاده از منابع درآمدی غیر از فروش حاملهای انرژی بوده است.
البته این در صورتی است که تصور کنیم دولت در این دوره زمانی تمامی تعهدات خود را در قبال بخش صنعت عملی کرده و هیچ رقمی از یارانه در نظر گرفته شده برای بخش صنعت به صورت نقدی به خانوارها پرداخت نشده باشد.
قابل ذکر است با در نظر گرفتن هزینه حدود ۳٫۳ هزار میلیارد تومانی مربوط به یارانه نقدی و اظهارات صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس، در صورتی که دولت اجازه پیدا نکند منابع بخش های دیگر را برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کند، در عمل مجبور خواهد شد طی سه ماهه پایانی سال پرداخت یارانه نقدی را متوقف سازد.
تاخیر در پرداخت یارانه نقدی دز آذر ماه نیز می تواند تائیدی بر این نکته باشد که دولت برای تامین هزینه یارانه نقدی در ماههای آتی با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن