سایت سرگرمی پت و مت|اخبار داغ حوادث

شعر طنز زن سالاری

setinaz
۳۰ تیر ۱۳۹۳
صفر نظر
 • شعر طنز زن سالاری

  فقط محض خنده بخونید

  «همسرم با غم تنهایی خود خو می کرد»
  موقـع بحث هوو- لیک هیاهـــــو می کرد!

  بسکه با فکـــر و خیالات عبث می خوابید
  نصف شب در شکـم آن زنه چاقو می کرد!

  وقتی از رایحه ی عشق سخن می گفتم
  زود پا می شد و تی شرت مرا بو می کرد

  طفلکی مادر مــن آش که می پخت زنم-
  معتقد بود در آن جنبـــــــل و جادو می کرد

  بهـــر او فاخته می دادم و می دیدم شب
  داخل تابـــه به آن سس زده کوکو می کرد!

  آخـــــــر برج کــــه هشتم گرو نه می شد
  باز از مـــــن طلب ماهــــی و میگو می کرد

  فیش دریافتــــــــــی بنده از او مخفی بود
  زن همکـــــار ولی دست مـــــرا رو می کرد

  دخل یکمـــــــــاه مرا می زد و ظرف یکروز
  خـــرج مانیکــــــــور و میزامپلی مو می کرد

  گـــــر نمی دادم بــــــا اشک سر مژگانش
  آب می زد بــــــــــه ته جیبم و جارو می کرد

  زندگی خواهــــر خود را می خورد
  کاو بــــه مچ – تـــا سرآرنج- النگو می کرد

  نظـــــــــــر مادرش از هر نظری حجت بود
  هر چــــــــه می کرد فقط با نظر او می کرد

  بر خلافش اگـــــر آن دم نظری می دادم
  لنگــــــه ی کفش نثــــار من هالو می کرد

  کاشکی دست بزن داشتم امــا چه کنم
  که خدا قسمت او شوهـــــر مظلومی کرد!