سایت سرگرمی پت و مت|اخبار داغ حوادث

احادیث درباره فضیلت ماه شعبان

مهدی
۳۱ خرداد ۱۳۹۲
صفر نظر
 • فضایل ماه رجب ، شعبان رمضان ؛ صفحه ۳۹
  ———————————————
  حسن بن علی بن فضال گوید : از امام رضا (ع) شنیدم که میفرمود : هرکس در ماه شعبان هفتاد بار از خداوند طلب مغفرت نماید ، خداوند گناهانش را اگرچه به عدد ستارگان باشد می آمرزد.
  فضایل ماه رجب ، شعبان رمضان ؛ صفحه ۴۰
  ———————————————
  حسن فضال گوید : از امام رضا (ع) درباره شب نیمه شعبان سئوال کردم ، فرمود : آن شبی است که خداوند در آن شب بندگان را از آتش جهنم آزاد میکند و گناهان را می آمُرزد. عرض کردم : آیا برای آن شب نمازی هست که ثوابش نسبت به سایر نمازهای شب های دیگر بیشتر باشد ؟ فرمود : در آن شب چیز به خصوصی نیست ولیکن اگر دوست داشتی که در آن شب عمل مستحبی را به جا بیاوری پس نماز جعفر طیار را به جا بیاور و در آن شب ذکر خداوند عزوجل ، استغفار و دعا زیاد بگو ؛ چرا که پدرم میفرمود : دعا در شب نیمه شعبان اجابت شده است.عرض کردم : مردم می گویند که آن شب شبِ اقرار است ، فرمود : آن شب شبِ قدر در ماه رمضان است.
  فضایل ماه رجب ، شعبان رمضان ؛ صفحه ۴۰
  ———————————————
  زید بن اسلم گوید :از رسول خدا (ص) از روز ماه رجب سئوال شد ، فرمود : چرا از روزه ماه شعبان غافلید؟
  فضایل ماه رجب ، شعبان رمضان ؛ صفحه ۴۹
  ———————————————
  رسول خدا (ص) فرمود : شعبان ماه من است و رمضان ماه خداست و آن بهار فقراست . خداوند قربانی کردن را قرار داد تا مساکین تان از گوشت سیر گردند پس آنها را اطعام کنید.
  فضایل ماه رجب ، شعبان رمضان ؛ صفحه ۵۵
  ———————————————
  امام صادق (ع) فرمود : پدرم دو ماه شعبان و رمضان را با روزه به هم وصل میکرد و میفرمود : روزه دو ماه پی در پی توبه ای از جانب خداوند است.
  فضایل ماه رجب ، شعبان رمضان ؛ صفحه ۵۵
  ———————————————
  امام صادق (ع) فرمود : هرکس سه روز از ماه شعبان را روزه بگیرد بهشت بر او واجب میگردد و روز قیامت رسول خدا (ص) او را شفاعت میفرماید.
  فضایل ماه رجب ، شعبان رمضان ؛ صفحه ۵۶
  ———————————————
  راوی گوید : رسول خدا (ص) ماه شعبان را با روزه به ماه رمضان وصل میکرد.
  فضایل ماه رجب ، شعبان رمضان ؛ صفحه

  برچسب ها :