روانشناسی

زنان بیشتر از مردان به موبایل معتادند؟!

دانشمندان با انجام تحقیقاتی علت احساس شدید نگاه به تلفن همراه برای چک کردن پیامهای جدید و یا رجوع به صفحات اجتماعی به این نتیجه رسیدند که استفاده از تلفن همراه مسری است. یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه میشیگان اعلام کرد که وقتی در کنار کسی هستیم که تلفن همراه خود را بیرون آورده و به صفحه آن نگاهی می اندازد، احتمال اینکه ما نیز چنین کاری انجام دهیم تا دوبرابر بیشتر می شود.
براساس نتایج این محققان، در چنین شرایطی زنان بیشتر از مردان به تلفن همراه خود نگاه می کنند، چرا که تلفن های همراه در زندگی روزمره زنان بیشتر ادغام شده است. این گروه دانشجویان را در سالنهای غذاخوری و قهوه خوری اطراف دانشگاه بررسی کرده و مشاهده کردند که وقتی دو دانشجو کنار هم نشسته اند با فاصله زمانهای ۱۰ ثانیه ای از تلفن های همراه خود استفاده می کنند.
دکتر دنیل کراگر از نویسندگان این مقاله اظهار داشت: رسیدن به این نکته که که مردم چند وقت به چند وقت از تلفنهای همراه خود استفاده می کنند، بسیار جالب بود. هرکسی را که ما تحت مطالعه قرار داده بودیم دست کم یک بار از تلفن همراه خود استفاده کرد، درحالی که یک زن نیمی از اوقات چشم خود را به تلفن همراهش دوخته بود.

وی افزود: افراد هنگام مشاهده این که سایرین پیام های دریافتی خود را چک می کنند، ترغیب می شوند که پیامهای خود را بررسی کنند. به طور کلی دانشجویان به طور متوسط با فاصله زمانی های ۲۴ درصد از تلفن همراه خود استفاده می کردند اما این میزان هنگامی که دوست آنها و یا فرد کناری آنها از تلفن همراه خود استفاده می کرد به ۳۹٫۵ درصد می رسید.
کراگر اعتقاد دارد که این الگو به تأثیرات مشمولیت و طرد اجتماعی باز می گردد. اگر فردی در یک گروه دو نفره درگیر یک مکالمه بیرونی از طریق تلفن همراه خود شود، فرد همراه احساس طردشدگی دارد. از این رو با استفاده از تلفن همراه خود تلاش می کند ارتباط برقرار کرده تا از این احساس رهایی یابد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن