کپشن طوری

پیامک های حکیمانه

ادمان باشد که همیشه ذره ای حقیقت پشت هر “فقط یه شوخی بود”
کمی کمی کنجکاوی پشت “همینطوری پرسیدم”
قدری احساسات پشت “به من چه اصلا”
مقداری خرد پشت “چه میدونم”
واندکی درد پشت “اشکالی نداره” وجود دارد
دلمان که میگیرد ، تاوان لحظاتی است که دل بسته بودیم
حکمت ، درختی است که ریشۀ آن در قلب است و میوۀ آن در زبان
(بطلمیوس)
کوههای عظیم پر از چشمه اند و قلبهای بزرگ پر از اشک
(ژوزف رو)
خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه که رو رگت میکشی!
نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه
تجربه نامی است که تمام افراد بر روی اشتباهات خود می گذارند.
(اسکاروایلد)
انسان عاقل همیشه از بدگوییهایی که از او می شود استفاده می کند
(ژرژ بانه)
آنچه رخ داده را باید پذیرفت اما آنچه را روی نداده ، می توان به میل خویش بنا نمود.
(ارد بزرگ)
بخیل برای ثروت خود نگهبان است و برای ارث انباردار
(بزرگمهر)
زندگی مانند لبخند ژوکوند است، در نظر اول به روی بیننده تبسّم می کند
امّا اگر در او دقیق شوی ، می گرید .
(ژری تایلر)
نداشتن آدم هایی که دوستشون داری
از داشتن آدم هایی که یه وقتی دوستشون داشتی خیلی آسون تره
معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه است
معذرت خواهی یعنی: اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره . . .
نشستن ، سنگ بودن است و رفتن رود بودن
بنگر به کجا میروند ، سنگ خاک میشود و رود به دریا میرسد
« اگه نتونم » مال وقتیه که راه دیگه ای هم باشه
وقتی هیچ راهی نیست
فقط باید بگی: می تونم
آرزویی رفیع تر از آرزوی راست قامت ایستادن ، کمی خم شدن و دیگران را بلند کردن است . .
زندگی درست مثل یک تاکسی است
مسافران تک تک پیاده می شوند از آن
تنها تفاوت این تاکسی با تاکسی های دیگر
پیاده کردن مسافران است در جایی که نمی خواهند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن