سایت سرگرمی پت و مت|اخبار داغ حوادث

اس ام اس فلسفی و جملات زیبا

مهدی
۱۰ فروردین ۱۳۹۱
صفر نظر
 • اس ام اس فلسفی و جملات زیبا- دی ماه ۹۰-www.jazzaab.ir

  دهانتان را به اندازه ای باز کنید که حرف در دهانتان نگذارند . . .
  .
  اس ام اس فلسفی
  زمانیکه خاطره هایت از امیدهایت قوی تر شدند
  بدان که دوران پیریت اغاز شده است . . .
  .
  دهان مردم دروازه ایست که بستن آن دشوار است
  ولی می توانی با ادامه ی کاری که موجب گشودن دهانشان شده آنها را بسوزانی
  .

  پیامک فلسفی
  حلقه ازدواج باید در فکر انسان باشد نه در انگشت دست چپش . . .
  .

  تمام تاریخ عبارت است جنگ سربازانی که همدیگر را نمیشناسند
  و با هم میجنگند برای دو نفر که همدیگر را میشناسند و نمیجنگند . . .
  .

  بدترین خطایی که مرتکب می شویم ، تــوجه به خطای دیگران است . . .
  .
  جاده های زندگی را خدا هموار می کند
  کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست . . .
  .

  مردی و نامردی، جنسیت سرش نمی شود
  معرفت که نداشته باشی ، نامردی . . .
  .
  تونل ها ثابت کردند که حتی در دل سنگ هم ، راهی برای عبور هست …
  ما که کمتر از آنها نیستیم ، پس نا امیدی چرا . . . ؟
  .

  گاهی اوقات
  آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد . . .
  (دکتر شریعتی)
  .

  بعضی هایمان شانس گفتن کلماتی را داریم که برخی دیگر حسرتش را
  مثل : بابا، مامان، پدربزرگ . . .
  ( آلبرت انیشتین)
  .

  با عقلت ، دلبستگی های دنیوی را از خود دور کن ،
  وگرنه این دلبستگی هایت هستند که عقلت را از تو دور می کنند . . .
  .

  مدیر خوب، یک نقطۀ مثبت در فرد پیدا می کند و روی آن کار می کند.
  ولی مدیر بد، یک نقطه ضعف در فرد پیدا می کند و به آن گیر می دهد . . .
  .

  در زندگی تان! نقش نیشهای مار ” ماروپله” را بازی نکنید
  شاید دیگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد،
  همان کس که به شما اعتماد کرده بود . . .
  .
  درمقابل سختیها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمام
  عظمت وقدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند . . .
  .

  عفت در زن مانند شجاعت است در مرد
  من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب
  (ناپلئون بناپارت)
  .

  ناامیدی اولین قدمی است که شخص به سوی گور برمی‌دارد . . .
  .

  خواستنی بودن رازی ندارد.
  بدون اینکه در مورد دیگران قضاوت کنی به آنها نگاه کن
  دنیا را همانگونه که هست ببین . . .
  .

  دیگران برای خوابیدن قصه می گویند،ما قصه خود را می گوییم که دیگران بیدار شوند . . .
  .

  همیشه بیشتر افکار صرف جفت و جور کردن حرف هایی می شود که هرگز بر زبان جاری نمی شود
  .

  ” رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری ”
  (جبران خلیل جبران)
  .

  کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند
  (ارد بزرگ)
  .

  بهتراست منفورباشی به خاطر چیزی که هستی تا محبوب باشی به خاطرچیزی که نیستی . . .
  .

  نگفتن، صلاح است، کم گفتن طلا است، پر گفتن، بلا است . . .