سایت سرگرمی پت و مت|اخبار داغ حوادث

اس ام اس فلسفی و جملات زیبا دی ماه ۹۰

مهدی
۱۹ دی ۱۳۹۰
صفر نظر
 • دهانتان را به اندازه ای باز کنید که حرف در دهانتان نگذارند . . .

   

   

   

   

   

   

  حلقه ازدواج باید در فکر انسان باشد نه در انگشت دست چپش . . .

   

   

   

   

   

   

  زمانیکه خاطره هایت از امیدهایت قوی تر شدند ، بدان که دوران پیریت اغاز شده است . . .

   

   

   

   

   

   

  تمام تاریخ عبارت است جنگ سربازانی که همدیگر را نمیشناسند و با هم میجنگند برای دو نفر که همدیگر را میشناسند و نمیجنگند . . .

   

   

   

   

   

   

  تونل ها ثابت کردند که حتی در دل سنگ هم ، راهی برای عبور هست . . .
  ما که کمتر از آنها نیستیم ، پس نا امیدی چرا . . . ؟

   

   

   

   

   

   

  دهان مردم دروازه ایست که بستن آن دشوار است
  ولی می توانی با ادامه ی  کاری که موجب گشودن دهانشان شده آنها را بسوزانی . . .

   

   

   

   

   

   

  بدترین خطایی که مرتکب می شویم ، توجه به خطای دیگران است . . .

   

   

   

   

   

   

  جاده های زندگی را خدا هموار می کند
  کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست  . . .

   

   

   

   

   

   

  مردی و نامردی ، جنسیت سرش نمی شود
  معرفت که نداشته باشی ، نامردی . . .

   

   

   

   

   

   

  گاهی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد . . .
  ( دکتر شریعتی )

   

   

   

   

   

   

  با عقلت ، دلبستگی های دنیوی  را از خود دور کن ، وگرنه این دلبستگی هایت هستند که عقلت را از تو دور می کنند . . .

   

   

   

   

   

   

  بعضی هایمان شانس گفتن کلماتی را داریم که برخی دیگر حسرتش را
  مثل : بابا ، مامان ، پدربزرگ . . .
  ( آلبرت انیشتین )

   

   

   

   

   

   

  مدیر خوب ، یک نقطۀ مثبت در فرد پیدا می کند و روی آن کار می کند .
  ولی مدیر بد ، یک نقطه ضعف در فرد پیدا می کند و به آن گیر می دهد  . . .

   

   

   

   

   

   

  در زندگی تان نقش نیشهای مار ” ماروپله ” را بازی نکنید !
  شاید دیگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد . همان کس که به شما اعتماد کرده بود . . .

   

   

   

   

   

   

  عفت در زن مانند شجاعت است در مرد
  من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب
  ( ناپلئون بناپارت )

   

   

   

   

   

   

  در مقابل سختیها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمام عظمت وقدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند . . .

   

   

   

   

   

   

  ناامیدی اولین قدمی است که شخص به سوی گور برمی ‌دارد . . .

   

   

   

   

   

   

  دیگران برای خوابیدن قصه می گویند ، ما قصه خود را می گوییم که دیگران بیدار شوند . . .

   

   

   

   

   

   

  خواستنی بودن رازی ندارد .
  بدون اینکه در مورد دیگران قضاوت کنی به آنها نگاه کن !
  دنیا را همانگونه که هست ببین . . .

   

   

   

   

   

   

  همیشه بیشتر افکار صرف جفت و جور کردن حرف هایی می شود که هرگز بر زبان جاری نمی شود !

   

   

   

   

   

   

  کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند .
  ( ارد بزرگ )

   

   

   

   

   

   

  نگفتن، صلاح است ، کم گفتن طلا است ، پر گفتن ، بلا است . . .

   

   

   

   

   

   

  بهتراست منفورباشی به خاطر چیزی که هستی تا محبوب باشی به خاطرچیزی که نیستی . . .